Spomenik Friedricha Schillera
Friedrich Schiller

Strateške studije
Novosti
Pokret mladih (LYM)
Publikacije
Kontakt
e-mail
Links



Uvodne opaske

Ovaj dokument je prijevod uradka Lyndona H. LaRouchea pod izvornim naslovom: "The Dialogue of Euroasian Civilizations - Earth 's Next Fifty Years"

Dokument je objavljen u tjedniku Executive Intelligence Review (EIR), vol. 32, No.1 od 7. siječnja 2005.

DIJALOG EUROAZIJSKIH CIVILIZACIJA

Sljedećih zemljinih pedeset godina

Lyndon H. Larouche jr.

19. prosinca 2004.

Razlog pisanja ovog relativno cjelovitog izvješća je važna i hitna potreba usmjeriti pažnju na dosad slabo shvaćen no bezodvlačni nasrt opasnosti po civilizaciju u cjelosti.  Namjera mi je ovdje uglavnom ispraviti prijetnju koja visi nad nama zbog nedostatka opće svjesnosti određenih najhitnijih i potencijalno smrtonosnih praktičkih implikacija kad se radi o sadašnjim vjerojatno neuspješnim naporima provođenja neophodnog dijaloga kultura.  Potrebu prati velika vjerojatnost da će se napori glede tog dijaloga pokazati danas katastrofalno neuspjelim za čovječanstvo ako se ne ukaže na određene važne, krive no trenutno popularne pretpostavke o tom dijalogu i ako se neke grješke u tome ne otklone mukotrpnom strogoćom prema pojedinostima, kao što to činim ovdje.

Naš plan napada u ovom izvješću mora biti odrediti izvore i narav sadašnje smrtonosne prijetnje civilizaciji na čitavom ovom planetu i nakon toga pružiti kritičku procjenu grješaka i mogućnosti u sadašnjim pokušajima korištenja dijaloga kultura kao možebitnog lijeka sadašnjoj opasnosti.

A kod toga sudjelovanje u tom dijalogu ne može se ograničiti samo na pokoljenje koje se okrunilo uglavnom euspjehom, a igralo je sve veću ulogu u upravljanju putanje svijeta i njegovih naroda pravcem smrtonosnog, sadašnjeg kulturnog kaosa niknulog iz razvoja događaja zadnjih četiriju desetljeća. Ne bismo uspjeli u našoj namjeri kad ne bismo još rekli sve što treba reći posebice sadašnjem nadolazećem naraštaju odraslih mladih pogotovo onima u dobi od 18 – 25 u čije ruke posredno polažemo budućnost čovječanstva. Moramo tom mladom naraštaju odraslih reći sve što moraju znati i što moramo uvijek međusobno govoriti kad nas taj čitav naraštaj mladih odraslih ljudi, u čije ruke kanimo istresti izvršenje rješenja ovog problema koji strši pred nama, sluša.

Nažalost, u određenim sadašnjim problematičnim raspravama, koje bi neki od nas radije izbjegli, nego se pozabavili njihovim rješavanjem, uobičajeno je danas kod pokušaja vođenja dijaloga kultura pokazati određenu sklonost prema iscrpnim općenitostima i sentimentalnostima, prema programu koji mimoilazi kontroverzno, konkretno obraćanje pažnje na tko, kako, što, kada i gdje.  U tom slučaju prevelika pažnja na obzirnost nažalost dovodi veoma često do izbjegavanja pitanja ne samo o "odlikama osobe" s kojima se trebamo suočiti nego, iz obzirnosti, čak izbjegava neophodnu preciznost u određivanju konkretnih, bitnih lijekova za probleme kojima se moramo iskreno pozabaviti ako želimo vidjeti trajan napredak.  Sadašnje prilike zahtijevaju, i to hitno, konkretne lijekove čak iako su kojiput kontroverzni.  Kojiput pobjeda leži u pravcu teškog uspona uzbrdo.

Rekavši to, neposredna kriza koja diktira hitnost dijaloga kultura može se i mora precizno odrediti pomoću konkretnih a kojiput i bolno oštrih zapažanja na sljedeći primjereni način.

Zbignjew Brzezinski i Samuel P. Huntington, plodovi rada pok. profesora Harvardskog sveučilišta Williama Yandella Elliotta, kuhali su spletke često sporazumno s Bernardom Lewisom, bivšim ravnateljem Arapskog Ureda Ujedinjenog Kraljevstva želeći izgraditi fašističku, svjetsku anglo-američku parodiju Rimskog carstva. Ti uglednici i drugi razrađivali su planove "globalizacije" kao što je bio nastavak Huntingtonovog plana, njegov Vojnik i država u romanskom stilu, koji u biti, unatoč njegovog upitnog pokušaja poricanja te činjenice, predstavlja međunarodni fašistički SS sustav.  Njegov pogubni 'repertoire' sadrži i Krizu demokracije, djelo koje je potpomoglo pri porodu sofisterija u "Projektu demokracije" i u National Endowment for Democracy [Nacionalnom prilogu demokra-ciji] kao i njegov recept svjetskog vjerskog rata Clash of Civilizations [Sraz civilizacija]. Važna izdanja o strategiji i stalnom međunarodnom djelovanju Brzezinskog, začetnika Trilateralnog povjerenstva, u potpunom su skladu u svojim ciljevima i rasporedbi čistog zla s djelima njegovog dugogodišnjeg prisnog prijatelja Huntingtona.

Sadašnje spletke za tobože novi, globalni novo-feudalni oblik ultramontane tiranije često se sasvim krivo tumače kao neobične izlučine SADa.  Baš kao što je britanski Arapski Ured rebro izvađeno iz britanskog carskog Indijskog Ureda, đavolske lakrdije tog para [Brzezinskog i Huntingtona] i njihovih ortaka ustvari su izdanci neprekinute tradicije notornog Pariškog ugovora iz 1763. koji je stvorio Britansko carstvo čijoj je službi Elliott, stari Fagin† Brzezinskog i Huntingtona i njihovog razreda učenika u stilu Artful Dodgera [džepar iz Olivera Twista], harvardski profesor nashvilleskih Agraraca, posvetio moglo bi se iskreno reći svoje životno djelo. Protiv tog carstva vodio se Američki rat za neovisnost [War of Independence], a to isto carstvo je opetovano nastojalo uništiti SAD uglavnom putem uporabe sile ili subverzije koju profesor Elliott i njegovi učenici predstavljaju danas .

U radu američke ministrice vanjskih poslova Madeleine Albright, prisno vezane uz Brzezinskog, i njenih suradnika kao Richarda Holbrookea može se naći isto načelo zla kojeg su Brzezinski i Huntington izražavali, u orkestraciji recepata "novog mračnog vijeka" iskušanih u Balkanskom ratovanju kad je ona bila na tom položaju. Ironično, za isto to vrijeme ona je održala govor u New Yorku u kojem je kao tadašnja Ministrica vanjskih poslova ne samo priznala nego se i hvalisala svojom vlastitom kao i očevom povezanosti s fašističkim britanskim imperijalnim utopijskim zamislima Bertranda Russellovog sukrivca H. G. Wellsa, mrzitelja SADa .

Važnost koju pridajem tom ansamblu lica nije izmotavanje. Baš kao što je postala životna nakana harvardskog profesora Elliotta i njemu sličnih sažvakati SAD unutar Hobbezijanskog† crijeva budućeg oblika Britanske imperijalne zajednice naroda [British Commonwealth] tako je i nakana Brzezinskog, Huntingtona i drugih bila u svim svojim radovima uništiti postojanje ustanove države nacije diljem planeta uključujući i same SAD.  Sve to i još više radili su u korist sadašnje parodije oblika svjetskog imperijalnog poretka kojeg je Gibbon, slugan lorda Shelburnea, predlagao u svom djelu Pad i propast Rimskog carstva.

Ta carska nakana se danas vidi u pokušaju povratka na istu vrstu imperijalnog poretka kao što je bio europski srednjovjekovni ultramontanski sustav koji je vukao svoje stoljetne korijene iz partnerstva mletačke vladajuće oligarhije s normanskim vitezovima ozloglašenim po Križarskim ratovima.  Takva vrsta svjetskog poretka odražavala se u pokušajima oživljenja ultramontanskog sustava iz 1492. godine na inicijativu Velikog inkvizitora Tomása de Torquemade koji je postavio presedan Hitlerovom istjerivanju židova i započinjanja vjerskih ratova širom Europe, a sve to kao dio pokušaja ugušiti u koljevki ondašnju novorođenu modernu europsku državu naciju.  Taj oblik ultramontanog imperijalizma nalazi danas svoj izraz u pohodu prema "globalizaciji", protu-SAD doktrini imperijalizma, pohodu koji želi iskorijeniti tradiciju Westfalijskog ugovora iz 1648. godine, što se može vidjeti u sadašnjim zahtjevima vodećih krugova, koji bi, imajući u sjećanju svoja iskustva s podvizima Adolfa Hitlera, trebali znati bolje.

Kao što još uvijek relevantna djela martinističkog masona grofa Josepha de Maistrea, kreatora grabežljivog galicijskog tiranina i romantičarskog Napoleona Bonapartea , jasno pokazuju, uzor kojeg predstavlja Torquemada, počelo je nastanka modernog fašizma povezanog uz stvorenja kao pokojni Benito Mussolini i Adolf Hitler. Brzezinski i Huntington zajedno s duhom svog profesora Elliotta koračaju u stilu te tradicije.

Kao sastavni dio borbe protiv širenja zla vjerskog ratovanja kojim nas Brzezinski, Huntington i njima slični snabdjevaju danas, snage koje se opiru njihovim spletkama, kao što je Papa Ivan Pavao II, promicale su i promiču svježe napore prema istinskom ekumenskom bratstvu u vidu agape između svjetskih vodećih religija, oživljujući trud kojeg su tijekom europske Renesanse 15. stoljeća započeli veliki vođe katoličke Crkve, kao što je bio kardinal Nikola Kuzanski. Drugi su nanovo definirali tu zadaću kao trud potpore "dijaloga civilizacija", no ta izmjena tehničke terminologije ne uvodi ništa novog u europskoj politici, ne daje joj širi doseg, jer tek prisiljava dijalog natrag u isti kategorički oblik rasprave, možda na malo široj osnovici, kao Kuzin izvorni prijedlog iz 15. stoljeća za mir vjera između kršćanskih, muslimanskih i židovskih vjera .

Iste ekumenske napore vođâ europske Renesanse 15. stoljeća i njihovu važnost bolje se može razumijeti u sadašnjim sukobima, istaknuvši u krvi ogrezlu protivnost Velikog inkvizitora Torquemade protiv ekumenizma kršćanske Crkve iz sredine 15. stoljeća kao i njegove protivnosti prema Kuzi i drugima.

Kod Torquemade bilo je razvidno oslanjanje na isto ideološko oružje rasizma koje kipi mržnjom i kojim se služe Huntington i drugi, a koje je bilo tipično i starom Rimskom carstvu i srednjovjekovnom ultramontanom sustavu mletačkih financijera i normanskog viteštva i njihovih Križarskih ratova, jer je Torquemada započeo šablonu vjerskih ratova kao što je bio izgon židova iz Španjolske 1492. godine.  Taj čin iz 1492. doveo je do naknadnog početka bratoubilačkog vjerskog rata protiv postojanja moderne suverene države nacije izrasle iz Renesanse 15. stoljeća, a to ratovanje je prevladavalo razdobljem 1511. do 1648. sve do mirovnog Westfalijskog ugovora.  Sad je to opet osnovica nakane iskorijeniti i izbrisati baštinu westfalijskog sustava, nakane koja je znak u biti požude za fašističkim svjetskim carskim sustavom, koji se može nazočiti u doktrinama Brzezinskog i Huntingtona danas.  To je sadašnja kampanja za takozvanu "globalizaciju", a protiv westfalijskog sustava te ona predstavlja sadašnje naglo posrtanje planeta prema svom prijetećem novom mračnom vijeku.

preuzimanje (download the whole document - 3,2 mb)