Spomenik Friedricha Schillera
Friedrich Schiller

Strateške studije
Novosti
Pokret mladih (LYM)
Publikacije
Kontakt
e-mail
LinksO ULOZI NJEMAČKE

[Na engleskom, vidi:]
Lyndon H. LaRouche, mlađi.
15. ožujka 2015.

Hvale vrijedan doprinos iznesen u govoru njemačkog ministra vanjskih poslova Franka-Waltera Steinmeiera 12. ožujka 2015.,* ipak propušta na stvarno nužan način navesti bitne odlike. Stoga ja predstavljam ovu nužnu temu kako slijedi. Ustvari, sadašnje okolnosti naseljenog planeta Zemlje dosegli su točku kod koje pojam naseobe planeta, u svojoj cijelosti mora odgovarati načelima Johannesa Keplera, koje trebamo ustvari univerzalno smatrati pravim pojmom plana organizacije cjeline planeta.

Glede sadašnjeg stvarnog stanja, stare navike navodno tradicionalnih pojmova su neuspjeh, čak katastrofalan. Sadašnje nominalne norme europskih tradicija više se ne slažu s planovima tobožnjih „tradicionalnih“ ili drugih okružja. Donedavno tradicionalne norme političko-ekonomskih izražavanja, imaju nesretne posljedice jer zahtjevaju da se termini modernog sustava moraju podvrći nečemu, što su tvrdoglavi suvremeni modaliteti a ustvari sada gori od sustavno arhaičnih. Pojašnjavam na sljedeći način:

Zla postojećih financija

Sada prevladavajuća financijska praksa SADa i Europe u zadnje se vrijeme oslanjala, uglavnom, na norme čiste lihve što se točno ogleda u posljedicama opće prakse samih financija koje počivaju na financijskom lihvarstvu kao takvom. Poglavito, naprosto špekulantska financijska obilježja per se potisnula su stvarno učinkovite relativno fizičke vrijednosti smjera napredovanja s područja izvorno produktivnih prinosa.

Primjene neprestanih i uspješno smanjivanih znanstvenih stopa ljudske produktivnosti po glavi stanovnika, relativno prema nominalnim, uglavnom špekulativnim troškovima proizvodnje, s obzirom na neto prinos po glavi stanovnika, u Europi i SADu, tipičan je primjer relevantnog, ustvari usporednog propadanja standarda obiteljskih prihoda kao i neto produktivnosti po glavi stanovnika. Povijest općeg stoljetnog smjera aktualne fizičke produktivnosti izražene nakon početka deprecijacije neto produktivnosti po glavi stanovnika, svjedoči žalosnu istinu općeg, relativnog pada gustoće protoka energije u proizvodnji, po glavi stanovnika opće populacije transatlantskog područja, po glavi stanovnika, koji je u skladu s tim porodio strastveni nagon za termonuklearno globalno umorstvo. Odatle, srozavajuće stope neto proizvodnje pravih fizičkih vrijednosti, u usmjerenju američkih kao i europskih gospodarstava daju potvrdu ustvari pravih relativnih vrijednosti. Napose, bio je to pad stope čovječje neto produktivnosti po glavi stanovništva, do kojeg je došlo uslijed pada fizičke produktivnosti po glavi stanovništva kroz ubrzano podcijenjivanje skrbi za nužnom općom stopom povećane čovječje produktivnosti po glavi stanovnika.

U nebo leteći primjer napretka Kine, i slični fizičko-ekonomski elementi relativno jedinstvenih njenih dostignuća, sad su napose od velikog značenja.

Izazov Kine

Kina je trenutno jedinstvena zbog svojih sadašnjih progresivnih dostignuća unutar granica Sunčevog sustava. Glede toga njena dostignuća, kako unutar dometa uloge Mjeseca i srodnih zanimanja, također su, u dubljem smislu, presudna točka zanimanja svojom povezanosti s jedinstvenim trenutno znanim i budućim postignućima kroz njena otkrića najbitnijih odlika samog Sunčevog sustava. Stoga današnje svojstvo odnosa čovječanstva glede razvoja društva, i odnosa Sunčeva sustava s ulogom vlastitog razvoja čovječanstva, moraju se smatrati međusobno čvrsto isprepletenim glede budućih iskustava, ne za pojedince kao takove, već za buduće potrebe čovječanstva. Tim načinom smrtno ljudsko biće sudjeluje u budućim misijama kao što je, naprimjer, misija Jeanne-e d'Arc, i njenih nasljednika (nasljednika njene misije) kao Nikola Kuzanski i Johannes Kepler, te sudbina koju su oni namijenili čovječanstvu a koja za nas sada predstavlja budućnost čovječanstva, koja ne počiva u ljudskom mesu i krvi, već u doživljenom nužnom budućem životu koje je čovječanstvo imalo. Bit ove stvari nije u onom što je neki pojedinac postigao, već u ljepoti onog za što se ljudski pojedinac borio da se postigne. Buduća misija svakog sluge ove svrhe svog vlastitog postojanja, leži unutar budućnosti koju njihovo iskustvo izražava svojom misijom i misijom za čovječanstvo, kao što je to bio plod genija, ili na isti način mučenika, kao što je, uzgred rečeno, Kina danas.

The present option for all deserving humanity, lies essentially, in creating a better future for all mankind, in the option for realizing the seemingly impossible necessity, which makes for the sweetest of the achieved dreams of mankind's achievements: for the sake of realizing that the future of all mankind, is the seemingly impossible.

Sadašnja moguća budućnost svog zaslužnog čovječanstva, leži u biti u ostvarenju bolje budućnosti cjelokupnog čovječanstva, u mogućnosti stvaranja naizgled nemoguće potrebe, koja pruža najslađe od svih postignutih snova u dostignućima čovječanstva: spoznajom činjenice da je budućnost svog čovječanstva nešto naizgled nemoguće.


* Vidi na engleskom