Spomenik Friedricha Schillera
Friedrich Schiller

Strateške studije
Novosti
Pokret mladih (LYM)
Publikacije
Kontakt
e-mail
LinksSveučilišna stranka rata:

Krugovi bliski Lynne Cheney pozivaju na masovno ubojstvo

Harley Schlanger, Executive Intelligence Review

U trenutku dok je preostalo manje od tri jedna do izbora za Kongres SAD 16. studenoga 2006. te vrijeme istječe do «iznenađenja u studenom» - vojnog udara Bush-Cheneyeve administracije protiv Irana - jedan je govornik na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA) rekao studentima da je genocidni napad na muslimane potreban radi poticanja «obnove ponosa na zapadnu civilizaciju».

Izvještavajući o tom govoru list Daily Bruin je 17. listopada javio da je govornik, dr. Yaron Brook - izvršni ravnatelj Instituta Ayn Rand (Ayn Rand Institute, ARI) - upozorio kako «islamske totalitarne države predstavljaju opasnu prijetnju sigurnosti SAD» dodavši da je tomu rješenje «ubijanje do nekoliko stotina tisuća njihovih pristaša». To bi, rekao je, «ograničilo potporu javnosti ekstremističkim idejama na manjinu stanovništva», umjesto sadašnjih 40% stanovništva koliko, tvrdi, trenutno podržava te režime.

Premda bi neki to voljeli odbaciti kao suludo brbljanje usamljenoga luđaka koji, možda, nije uzeo lijekove, stvarnost je jasna svakome tko je pročitao posljednji pamflet LaRoucheova odbora političkih djelatnosti (LPAC), «Je li Joseph Goebbels na vašem sveučilištu?» Dr. Brook i ARI su sastavni dio «stranke rata» pod vodstvom potpredsjednikove žene Lynne Cheney. Oni se na američkim sveučilištima bore za podršku novim imperijalnim ratovima istovremeno zastrašujući protivnike taktikom na kojoj bi im pozavidio nacistički propagandist Joseph Goebbels.

Brookov nastup organizirala je organizacija LOGIC (Liberty, Objectivity, Greed, Individualism, Capitalism), povezana s ARI ali i s desničarskom «akademskom mrežom» besplatnih novina «konzervativne» orijentacije. Dio te mreže na UCLA je list Bruin Standard čiji je urednik LaRoucheov klevetnik Garin Hovannisian, štićenik Davida Horowitza, jednoga od koordinatora sveučilišnoga Gestapoa Lynne Cheney. (V. EIR, 20. listopada 2006.)

Upravo ta skupina lažljivaca gladnih novca i pažnje javnosti regrutira jurišnike za stranku imperijalnih ratova Dicka Cheneya i Johna Traina.

Stranka rata

Kako se ratovi u Afganistanu i Iraku pokazuju smrtonosnim stupicama – baš kao što je Lyndon LaRouche predvidio - potpora za Bush-Cheneyevu samoubilačku politiku «ustrajavanja na starom kursu» u javnosti je dramatično pala. Promjena osjećaja američkih građana prema toj politici toliko je uzela maha da su im čak mnogi nekadašnji pristaše Busha i Cheneya među republikanskim članovima Kongresa okrenuli leđa a potpuna pobjeda demokrata na predstojećim izborima postala je stvarna mogućnost.

No, usprkos sve manjoj potpori ratovima kod kuće i sve većem otporu u svijetu – uključujući Veliku Britaniju gdje djelatni visoki vojni zapovjednici pozivaju na povlačenje - stranka rata koja stoji iza Busha i Cheneya nastavlja manijakalno podupirati novi rat protiv Irana i Sjeverne Koreje, u kojem bi SAD koristile nuklearno oružje.

Primjerice, razmotrimo slučaj Georgea Shultza, starog sinarhista, glavnoga arhitekta Bushove administracije. Govoreći na Sveučilištu Stanford 14. listopada izjavio je da SAD moraju prestati upozoravati Iran i moraju krenuti u rat.

UN i zapadne vlade, rekao je, govore da su neki potezi neprihvatljivi, no, kada se dogode prihvaćaju ih. Upitan o tome što treba poduzeti u svezi s tim Shultz, organizator Pinochetova fašističkoga državnoga udara u Chileu 1973, kazao je: «moramo ići dalje – pucati … Kada sam se pridružio marincima, narednik mi je dao pušku rekavši `Nikad ne ciljaj na nekoga osim ako stvarno nisi voljan pucati.' Danas svjedočimo stalnom nedostatku volje za pucanjem -Darfur, Iran, Sjeverna Koreja, Hezbollah. Mora se ići do kraja i pucati.''

U ime tog naputka – prevladavanja «nedostatka volje za pucanjem» - koristi se mreža Johna Traina i Lynne Cheney.

Što je to Institut Ayna Randa?

Institut Ayn Rand osnovao je 1985. Leonard Peikoff koji je doktorirao na Sveučilištu New York kod prof. Sidneya Hooka. Hook je bio LaRoucheov protivnik već od kasnih 1960-ih, a osnivač je Sveučilišnih centara za racionalne alternative (University Centers for Rational Alternatives, UCRA), izravnih prethodnika sveučilišnoga Gestaopa Lynne Cheney – Američkoga savjeta sveučilišnih upravitelja i bivših studenata (American Council of Trustees and Alumni, ACTA).

Peikoff je «nasljednik» baštine pokojne Ayn Rand, osnivača «objektivizma». Randina teorija kombinira anti-platoničku filozofiju Aristotela, Johna Lockea i Friedricha Nietzschea s fanatičnim gledištima protiv nacije-države austrijskoga fašističkoga ekonomista Ludwiga von Misesa. Rezultat je glorifikacija Hobbesijanskoga čovjeka, vođenoga «osobnim probitkom» tj. pohlepom i pohotom u borbi svih protiv sviju.

Jedan od najvažnijih sljedbenika Ayn Rand je umirovljeni predsjednik upravnoga odbora Federalnih rezervi Alan Greenspan, član prvotne jezgre pristaša, poznatih kao «Zajednica». Peikoff je također bio dio te skupine. Greenspanov prvi nastup u New York Timesu bilo je pismo uredniku priloga Book Review iz 1957., u kojem je branio Randovu. Predavao je ekonomiju za Institut Nathaniela Brandena, koji je promicao njena gledišta. Branden je također bio član Randina kružoka. Kada je Greenspan bio imenovan za šefa Vijeća ekonomskih savjetnika predsjednika Geralda Forda, Randovoj je ukazao posebnu počast pozvavši je na ceremoniju polaganja prisege. Na toj dužnosti bila je glavna promicateljica ukidanja vladinih projekata koji su unapređivali opće blagostanje istovremeno uspješno zagovarajući deregulaciju.

Randova je Greenspanu dala nadimak «grobar», možda zbog mračnjaštva, a možda predviđajući njegovu ulogu u uništenju gospodarstva SAD tijekom njegova mandata u Federalnim rezervama.

Yaron Brook na čelu je ARI od 2000., no njegov curriculum vitae pokazuje da je on mnogo više od monetarističkog ideologa. Internetska stranica ARI otkriva: «Godine rada u izraelskoj vojnoj obavještajnoj službi i istraživanja učinile su ga stručnjakom za bliskoistočni sukob i terorizam te američku vanjsku politiku u tom području. Na mnogim sveučilištima u SAD gostovao je s predavanjem: `Moralni razlozi za potporu Izraelu.'» Brook je osnivač triju kompanija, uključujući BH Equity Research, tvrtku za «consulting» u San Joseu, California, a kao asistent profesor predavao je o financijama sedam godina na Sveučilištu Santa Clara. Diplomu građevinskoga inženjera dobio je na Izraelskom tehnološkom institutu «Technion», a magisterij i doktorat na polju financija postigao je na Sveučilištu Texas u Austinu.

Preventivni nuklearni rat

Ubiti naciju-državu lošom gospodarskom politikom, kao što je učinio Greenspan, nije dovoljno Cheneyevoj stranki rata. Kratak pregled zajedničkih djelatnosti ARI i mreže Lynne Cheney/Campus Watch/Horowitz pokazuje da su trenutno užurbano promiču preventivni nuklearni rat, prema modelu britanskoga Bertranda Russella u razdoblju nakon smrti Franklina Roosevelta, otvoreno braneći Trumanovu uporabu nuklearnoga oružja protiv Hirošime i Nagasakija i njegovo zagovaranje nuklearnoga udara na Rusiju.

Brookov poziv – na sveučilištu UCLA – na ubijanje «stotina tisuća» muslimana je tipično za taj krvoločni način razmišljanja. Brook je u nesuvislom članku objavljenom u prvom broju lista The Objective Standard 2006. napao zamisao o «pravednom ratu» ponudivši umjesto nje teorije Ayn Rand o «razumnom sebičnom interesu» radi opravdanja preventivnog napada na Iran.

Brook zaključuje: «Gubimo rat protiv islamskoga totalitarizma jer je naše političko i vojno vodstvo onemogućeno altruističkim moralom, sadržanim u načelima teorije pravednoga rata. Moralni kodeks sadržan u teoriji pravednoga rata sprječava, zatomljuje i sabotira svaku nadu u ratni uspjeh».

Brookov suautor u pisanju te kritike bio je Alex Epstein, niži znanstveni suradnik na ARI i član uredništva internetskog časopisa Davida Horowitza frontpagemagazine.com.

Horowitz, svojedobno suradnik Bertranda Russella, također podupire upotrebu nuklearnoga oružja radi ubijanja velikoga broja muslimana. Kada su mu se pripadnici LaRoucheovog pokrata mladih (LYM) suprotstavili tijekom govora na Sveučilištu Kalifornija, Santa Barbara, Horowitz je stao u obranu Trumanove upotrebe nuklearnoga oružja i dodao da bi ih SAD trebale koristiti protiv Irana.

Još jedan član genocidne ekipe na ARI je profesor John Lewis, koji bi trebao nastupiti s Brookom na ARI-jevom skupu u Bostonu 20-22. listopada. Lewisov članak, objavljen u časopisu Capitalism Magazine u travnju 2006., bio je naslovljen «Moralna pouka Hirošime». Lewis tvrdi da su posljedice nuklearnih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki «bile tako blagotvorne, tako dalekosežne i tako dugoročne da se ti događaju imaju smatrati najmoralnijim djelima ikada učinjenim!».

Predstavljajući randovsko opravdanje za neokonzervativni udar na Iran, Sjevernu Koreju i dr. zaključio je: «Bilo je potrebno da zemlja koja cijeni ovaj svijet baci bombu i uništi taj [Japanski carski] sustav. Za Amerikance je učiniti to i izbjeći žrtvovanje vlastitih postrojbi u ime spašavanja života neprijateljskih civila bio uzvišeni moralni čin».

Na skupu u Bostonu bit će i Brookov bliski suradnik, Daniel Pipes. Uz to što je jedan od glavnih neokonzervativnih promicatelja Sukoba civilizacija, Pipes je osnivač organizacije Campus Watch.

ARI je objavio dodatni broj svoga glasila Impact u rujnu 2002., pod naslovom «Amerika u ratu». U njemu je objavljen i članak dr. Onkara Ghatea «Nevini u ratu?» s podnaslovom «Slobodna nacija ne bi trebala dozvoliti da je strah od pojave civilnih žrtava spriječi u samoobrani». Okhate je napisao da «zabrinutost naše vlade-koju dijele i mnogi Amerikanci-zbog ubijanja civila je moralno pogrešna». Završava s hladnokrvnim zaključkom tipičnim za «objektiviste»: «Rat je strašna stvar no ponekad je neophodan. U svrhu pobjede nad terorizmom ne smijemo dopustiti da nas pogrešna zabrinutost zbog `nevinih' omete. Kao slobodna nacija imamo moralno pravo braniti se, čak i ako to iziskuje masovnu pogibiju civila u terorističkim zemljama». Ghate je opisan kao upravitelj dodiplomskih i poslijediplomskih obrazovnih programa ARI.

Galeriji nitkova koji zastupaju masovno istrebljenje u duhu Ayn Rand treba dodati ime Leonarda Peikoffa. Napisao je članak za časopis Capitalism Magazine 2. listopada 2001, nedugo nakon događaja 11. rujna 2001., naslovivši ga «Stati na kraj državama sponzorima terorizma». Naslov je citat «izvrsnih riječi» neokonzervativca Paula Wolfowitza, nekadašnjega zamjenika monistra obrane, koji je poslužio za promicanje lažnih obavještajni izvještaja o oružju za masovno uništavanje u svrhu opravdanja Bushevog rata protiv Iraka.

U tom je članku Peikoff zahtijevao napad na Iran i poticao upotrebu nuklearnoga oružja napisavši: «Pravi samoobrambeni rat vodi se bez samo-ograničavajućih restrikcija našim zapovjednicima na terenu. Mora se voditi najefektivnijim dostupnim oružjima (prije nekoliko tjedana Rumsfeld je ispravno odbio isključiti uporabu nukearnoga oružja)».

Što je sa sveučilištem Vaše djece?

Članovi LYM preuzeli su odgovornost raskrinkati i pobijediti operacije Gestapoa «velike sestre» Cheney na američkim sveučilištima. Istraživači LYM upravo identificiraju te operacije i ukazuju na međupovezanost različitih organizacija osnovanih da ispiranjem mozgova navode studente na prihvaćanje zamisli da se «ništa ne može učiniti» na promjeni politike te da je onda najbolje «samo se opustiti i uživati u njoj».

Slučaj UCLA simptomatičan je zbog preklapanja ljudi i mreža, čime se ukazuje na zajedničko podrijetlo. Ravnatelj organizacije LOGIC na UCLA je također urednik neokonzervativnoga Bruin Standarda, jednog od preko 90 sveučilišnih listova širom SAD pod nadzorom «Akademske mreže» inspirirane Buckleyem, Cheneyem i Straussom. Tu mrežu listova obično koriste fašistički neokonzervativci da vode «lov na vještice» i kleveću profesore koji se protive fašističkoj politici Busheve administracije. Prirodno, to ih je dovelo i do toga da tiskaju klevete protiv LaRoucheova pokreta mladih.

Širom SAD aktivisti LYM zahtijevaju da studenti postanu aktivniji u oporbi tim fašistima. Lynne Cheney i njeni ljudi zaveli su pravu vladavinu straha među nastavnicima i studentima. Distribucija pamfleta LaRoucheova odbora političkih djelatnosti je početak oslobođenja mladeži kako bi mogla činiti što mladež treba činiti: suprotstaviti se vlasti, posebno onoj koja traži pokornost iskvarenoj, lažljivoj politici unaprijed propale Bush-Cheneyeve administracije.

Executive Intelligence Review, October 27, 2006