Spomenik Friedricha Schillera
Friedrich Schiller

Strateške studije
Novosti
Pokret mladih (LYM)
Publikacije
Kontakt
e-mail
LinksThe Force of Destiny: THE POWER OF NATURAL LAW

Moć sudbine: Sila Naravnog Zakona

Lyndon LaRouche mlađi
12. prosinca 2007.

Nadribudale s previše škola obmanjuju se vjerujući da je najviši zakon nacija, čak i ono što pogrešno nazivaju „naravni zakon“, ili pak „ustavni zakon“, skrojen na isti kalup kao ugovorena pogodba, kao kad bismo takav pojam prilagodili pojmu potpisanog ili izglasanog poslovnog ili sličnog ugovora. Taj zakon je osobita blagodat Stvoritelja ovog svemira i niti jedan sudac, odvjetnik ili zakonodavac ne može prevladati nad tim Stvoriteljem na imalo duži rok.

Pod prilikama sadašnjeg nasrta globalne krize postojećeg svjetskog monetarno financijskog sustava koji visi nad samozadanom propasti, suočuje nas ključna glupost tijela zakona koji se uče i šire po školama i ustanovama. Naravni zakon, čiji je tipičan primjer Johannes Keplerovo jedinstveno originalno otkriće univerzalne gravitacije, poznat je kao ljudsko otkriće zakona prirođenog skladnom uređenju univerzalnog (Božjeg) stvaranja svijeta. Takav je naravni zakon, kojem su svi drugi oblici usvojenog zakona moralno i drukčije podčinjeni, inferiorniji.

Čovječanstvo ne stvara takav zakon, ono mora otkriti što je već samo po sebi od početka stvoreno u tom smislu.

Stoga nacije ili savez nacija, koji nastoje naturiti drugačiji pojam istinskog naravnog zakona mogu se naći, u slučaju opće egzistencijalne krize posebne suverene sile ili skupine suverenih sila, u okruženju uništenja, čak i svog nestanka zbog svog prkošenja zahtjevima koje naravni zakon nalaže.

Određene vlade ili sklop vlada, ili ljudi općenito veoma rijetko mogu uočiti razdoblja kad konačnost sukoba koji odražavaju taj problem može hitno izbiti na površinu. Unatoč tome viša sila zakona je uvijek tu i objelodanit će se i objelodanit svoju moć kojom će skršiti svoje protivnike, kao u sadašnjem času svjetske povijesti.

Naime:

Stanovite financijske sile današnjeg svijeta prigrabile su sustave nekih svjetskih vodećih vlada, i nastoje naturiti svoj vlastiti grabežljivi financijski i srodni interes na uštrb naravnih i ustavnih prava vlada, koje su se nekad smatrale vladama suverenih država nacija. Ta afirmirana prava ovakvih uzurpirajućih, u biti grabežljivih financijskih sila koristila su se i koriste se kao izgovor za prešutno ubojitu pljačku većeg dijela pučanstva i haranje nad prirodnim pravima naroda koja su ljudi valjano ustanovili svojim vrijednim djelovanjem i suradnjom vlada.

Kad takve uzurpirajuće sile kao ove otiđu predaleko, suverene vlade ih moraju uništiti ili ako suverene vlade tragično propuste djelovati i ne unište te uzurpirajuće sile, legendarni, grozni duhovi mitske drevne Grčke [vidi Nemezis, opaska prev.] uzet će udjela i dati lekciju nemarnim vlastima o istinskom zakonu i njegovim sankcijama.

Takva je bila djelotvorna ruka legendarnog „nepisanog zakona“. Kao što vas je sadašnji globalni razvoj događaja trebao upozoriti bilo bi kudikamo bolje da je taj zakon bio napisan, pa da su se njegove strašne moći mogle u stravi predvidjeti a cijena strašne, samozadane ludosti prijeteći proždiranjem bahatih, sadašnjih vlasti u zabludi, mogla se izbjeći.

Nježna ruka razuma koja je nadahnula Uvod našeg Saveznog ustava SADa mogla bi postati vidljiv odraz strašne ruke Stvoritelja onima koji i dalje ostaju ortaci financijskih grabežljivaca u pljačkanju naše vlastite nacije i drugih ljudi. Oni koji zloporabe zakon za krađu blagostanja nacija i njihovih naroda bit će kažnjeni još okrutnije jer su koristili grozno izopačenje ideje zakona da bi vršili ovakve zločine protiv čovječnosti kao što naši 'hedge' fondovi i slični grabežljivci i dalje to čine čak još danas.

Postoje sile prirođene ovom Bogom stvorenom svijetu koje će se pravovremeno afirmirati. Čitav svijet sad sjedi na odronjavajućem rubu okolnosti u kojoj će pravedna ruka Stvoritelja intervenirati i nanovo obznaniti tko točno piše zakone ovog svemira.

Ne postoje sile u ovom svemiru koje mogu prevladati nad pravima prirođenim toj urođenoj prirodi stvaralačkih intelektualnih moći čovjeka pojedinca, koja stavlja čovječanstvo iznad svih drugih posebnih oblika postojanja u ovom svemiru.

Neka lopovski suci, zakonodavci i drugi i njihovi ortaci zadrhte pred ovom misli. Vi želite tvrditi da vi znate zakon? Ovo i baš ovo je zakon.