Spomenik Friedricha Schillera
Friedrich Schiller

Strateške studije
Novosti
Pokret mladih (LYM)
Publikacije
Kontakt
e-mail
LinksOva Kula Brbljaonska

Lyndon LaRouche mlađi
28. rujna 2009.

Ako se purgativni sustav stečaja ne pokrene vrlo brzo, cjelokupni svjetski sustav država nacija uskoro će se raspasti, jedan za drugim u stilu lančane reakcije. To može nastati već sad u listopadu. Ako se to dopusti, doći će to kao posljedica hiperinflacijskog sloma, sličnog onom Weimarske Njemačke 1923.g., no ne u jednoj odvojenoj državi ovajput, već će čitav planet doživjeti propast,a vodeće države jednostavno će se raspasti. Ovo se može zaustaviti, ako moj prijedlog reorganizacije pod stečajnim uslovima preobrazi određene vodeće države iz sadašnjeg međunarodnog monetarnog sustava u kreditni sustav vrste propisane američkim Saveznim ustavom. Inače, udes je već neizbježiv.

Dvije su glavne činjenice koje treba razmotriti, da bi se pojmili razlozi sadašnje opasnosti cjelokupnom svjetskom sustavu. Prvo razmatranje točno određuje moja „Trostruka krivulja“. Ta „Trostruka krivulja“ naznačuje znanstveni razlog zašto će ovakav slom sazrijeti u samim SAD-ama već negdje u listopadu. Da bismo otkrili zašto bi ovakav američki slom otpočeo neposrednu lančanu reakciju propasti diljem svijeta,

nužno je raznotriti posljedice četrdeset godina spleta dviju zajedničkih čimbenika. Prvi ko-faktor je širenje „slobodnog trgovanja“. Drugi je odsudno otežavajući ko-faktor politike takozvane „globalizacije“. Ta dva ko-faktora ustvari su razorila prepreke svojstvene gospodarstvu moderne suverene države nacije, koje su djelovale kao „protupožarni zidovi“ protiv širenja lančanog učinka udara u spletu jednog ili više gospodarstava, udara koji razruši sva gospodarstva svijeta. Mogli biste spravom zvati ovu opasnost cjelokupnoj svjetskoj civilizaciji „Monsanto učinak“, tako nazvan zbog učinka monopolističke prakse, koju su Monsantu dopustili, suprotno svakom razumnom zakonu, provoditi na polju žitarica.


Napomena: Za znanstvenu, epistemološku obradu svjetskog gospodarstva na osnovu Trostruke krivulje vidi navedeni videozapis (na engleskom). Zapanjujuće je da u ovim uvjetima krize koja razdire našu domovinu, u uvjetima kojima još uvijek kraljuje komunistički mentalni sklop, nitko ne nalazi za shodno zabaviti se (prevesti i obraditi, odnosno upoznati puk s) uradcima znanstvenog pristupa ranoj komunističkoj prošlosti koji ukazuju na uzroke sadašnjeg propadanja. Kako nas stručnjaci i lideri, koji ili nemaju pojma o toj građi ili je hotimično 'ignorišu', mogu izvesti iz blata? U koju od ove dvije kategorije spadaju takozvani predsjednički kandidati?

Spona: http://www.larouchepac.com/node/11296
Učinak procesa „globalizacije“ pokazuje sljedeće tipične odlike.

Globalizacija danas

Ono što se danas zove „globalizacija“ započela je tijekom kasnih 1940.-ih i 1950.-ih, s takozvanim „odbjeglim tvorničkim postrojenjem“ ['runaway shop']. Naprimjer: industrije koje su se razvile u području relativno nadmoćnije odlike kulture, bile su premještene iz tih područja u zone jeftine radne snage. Takvo usmjerenje, koje je počelo u Sjedinjenjim Državam premještanjem zaposlenja na tržišta jeftine radne snage s odlikom siromašnijih standarda intelektualnog života ima za ishod sniženje životnog standarda diljem nacionalnog gospodarstva. Na taj način dobit dolazi ne od napredovanja u kulturi i produktivnosti uopće, već pojeftinjenja radne snage i prenošenja proizvodnje u područja niže produktivnosti.

Proces ekonomskog raspada svjetskog gospodarstva u cjelini, prešao je u takozvanu „globalizaciju“ danas. Politika „globalizacije“ je sklonost nacija i njihovo usmjerenje u prestanak proizvodnje proizvoda koje troše u svojoj vlastitoj naciji, pa premještaju proizvodnju onog što su uobičajeno proizvodili i trošili u svojoj vlastitoj zemlji u druge zemlje time potkapajući i gotovo upropaštavajući postojanje čak i sigurnosti prehrane svoje vlastite nacije. Kontrola nad proizvodnjom i potrošnjom sad leži u međunarodnim financijaškim kartelima, koji određuju tko će živjeti a tko umrijeti, putem ograničenja cijena i plaća proizvodnje, koje taj financijaški kartel kontrolira.

Asimptotski učinak prema kojem se ovaj proces bliži, kopija je biblijske Kule babilonske, kod koje su se intelektualno uspješne jezične kulture izrodile u relativne uvjete kulturne gluposti mase robova.

Posredni učinak toga pod sadašnjim već uspostavljenim svjetskim okolnostima je taj da se svaki financijski slom u bilo kojoj ključnoj naciji globalnog procesa pretvara i širi kao šumski požar nakon suše diljem cjelokupnog svjetskog gospodarstva.

Slučaj Kine je primjeren. Kinu se koristilo kao odlagalište za proizvodnju robe koja je bila namijenjena gospodarstvima drugih nacija, najzapaženije Sjedinjenim Državama. Kina je također ovisila o naprednim tehnologijama kao onim Njemačke, no koje Njemačkoj više nije dopušteno proizvoditi za vlastitu njemačku potrošnju. Kad su se strana tržišta robe koju Kina proizvodi urušila, Kina se odjednom suočila s dvije glavne posljedice: izgubila je tržišta o kojima je njeno gospodarstvo zbog nametnutih uvjeta ovisilo, i prema tome suočila se s nastankom društvene krize svoje vlastite nacije.

Tu je još jedna dvostruka odlika poteškoće 'razrađene' za Kinu usudom američkog gospodarstva i nekompetentnosti američke vlade pod Predsjednikom Georgeom Bushem. SAD imaju dug od oko $2 bilijuna s Kinom, koji ne pokazuju nikakvu želju isplatiti, čak ni očiglednim mjerama davanja Kini dugoročnih kredita kojima bi financirala ulaganja u veću granicu gospodarske neovisnosti uz pomoć kapitalnihpoboljšanja unutar same Kine.

U zdravom sustavu odnosa suverenih država nacija svaku se naciju potiče na zaštitu svog nutarnjeg gospodarstva putem protekcionističkih mjera, naročito jačanje samodostatnosti u barem 80% ukupne bitne potrošnje, te putem tarifnih ugovora s drugim nacijama koji, u velikoj mjeri, štite svaku naciju protiv nepodnošljivo grubih problema koje stvaraju druge nacije. Bitna gospodarska samodostatnost i djelotvorna nacionalna suverenost bit su zdravog svjetskog poretka.

Globalizacija i srodne mjere praktički su uništile tu zaštitu koju su suverene države uživale kao obranu protiv ozbiljnih pormećaja koji mogu izbiti u drugim dijelovima planeta.

Stoga, propast američkog dolara značio bi neposrednu lančanu reakciju propasti diljem svakog dijela planeta kao cjeline.

Za takvu nepredviđenu mogućnost s kojom se ustvari već sučeljujemo u listopadu, jedini lijek je zaustavljanje glavnog uzroka eksplozivnog, hiperinflacijskog monetarnog poremrćaja, stavljanjem gospodarstva u stečajni postupak na temelju pojmova stečajnih normi prema zakonskom prijedlogu Glass-Steagalla glede nacionalnog bankovnog sustava. Financijski derivati i srodne kategorije fiktivnih vrijednosti jednostavno bi se stečajnim pravilima odstranile kirurškim rezom, dok bi bankovni sustav slijedeći parvila Glass-Steagalla nastavio raditi, čak i pod stečajnom zaštitom, ako je banka u svakom suvislom smislu 'popravljiva'. Upravo sam to predlagao svojim Zakonskim prijedlogom zaštite kućevlasnika i banaka 2007. godine. Da tu legislaciju nisu zastupnik Barney Frank i drugi blokirali mi bismo izlazili iz mračnog tunela krize danas.

Danas je potrebno više. Bez stvaranja novog kreditnog sustava kojim bi se zamijenili svi monetarni sustavi, putem pilot ugovora u tom smislu između SADa, Rusije, Kine i Indije, nijedna nacija ne će ostati na nogama uključujući i ove četiri, pa kad se dim rasprši nad svijetom čija populacija se ubrzano smanjuje s oko 6.7 milijardi ljudi na oko dvije ili manje, na razinu kako je to britanski princ Philip izrazio kao svoju nakanu.

Vrijeme ističe. Predpostaviti da će se SAD provući kroz ovaj mjesec listopad, već je vrlo optimističko predviđanje.


The Glass-Steagall Act [Zakonski prijedlog] iz 1933. Ustanovio je Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) u Sjedinjenim državama i sadržavao je bankarske reforme osmišljene u svrhu kontrole špekulacija.