Spomenik Friedricha Schillera
Friedrich Schiller

Strateške studije
Novosti
Pokret mladih (LYM)
Publikacije
Kontakt
e-mail
LinksČETIRI NOVA ZAKONA ZA SPAS SJEDINJENIH DRŽAVA SADA!

Nije stvar odabira: Neposredna nužnost

Lyndon H. LaRouche, mlađi 8. lipnja 2014.

Činjenično stanje

Gospodarstvo SADa kao i transatlantskih političko-ekonomskih područja planeta sada su u neposrednoj, smrtonosnoj opasnosti lančane reakcije krize općeg fizičko-ekonomskog sloma tog dijela područja cijelog planeta. Ime ove izravne krize sloma širom navedenih područja planeta, je sadašnje uvođenje općeg čina “nutarnjeg spašavanja—tzv. Bail-in” kojeg provode nekoliko i više vlada tog područja: učinak na ta područja može se usporediti s fizičko ekonomskim slomom poslije 1. svjetskog rata odnosno općim slomom gospodarstva njemačke Weimarske republike; no ovaj puta to će pogoditi prvo cjelokupna gospodarstva država nacija transatlantskog područja radije nego neka poražena gospodarstva unutar Europe. Lančana reakcija sloma, s takvim učinkom, već kroči ubrzanim koracima s posljedicama na monetarne sustave država tog područja. Sadašnje ubrzavanje politike “bail-in”-a, znači masovnu smrt koja će naglo pogoditi stanovništvo svih država unutar transatlantskog područja: ili izravno ili ”prelijevanjem”.

Posljedice ovog već pripremljenog čina monetarističkih interesa navedenog područja, ako se ne zaustavi praktički sada, proizvest će neposredno, u biti, ubrzanu stopu genocida u ovom označenom dijelu planeta, no isto tako uz katastrofalne „nusposljedice“ usporedivog značaja u euroazijskim područjima.

Dostupne mjere oporavka

Jedino mjesto gdje je nužno neposredno djelovati da bi se moglo spriječiti ovakav neposredni genocid širom transatlantskog dijela planeta zahtjeva odluku vlade SADa sada da uspostavi četiri izričite, glavne mjere, koje moraju biti u potpunom skladu s izričitom nakanom izvornog Saveznog ustava SADa, kao što je specificirao Ministar financija i državne blagajne Alexander Hamilton dok je bio na položaju:

 1. Ponovno donošenje zakona Glass-Steagall-a kojeg je uspostavio američki Predsjednik Franklin D. Roosevelt, bez preinaka glede načela čina.
 2. Povratak na sustav od vrha dole, temeljito definiran kao Nacionalno bankarstvo.

  Aktualno iskušani, uspješni model koji treba opunomoćiti, je onaj koji je bio, pod vodstvom mjera nacionalnog bankarstva, uspješno provedenih od Predsjednika Abrahama Lincolna zamijenivši nadležnost nad novcem u prometu kojeg je kreiralo Predsjedništvo SADa (napr. „Greenbacks“), a provodilo se u smislu nacionalnog bankarsko-kreditnog sustava, nadleštvom Ureda Ministra financija SADa.

  U sadašnjim okolnostima, sve druge bankarske i valutne mjere trebaju se nadomjestiti, ili jednostavno raskinuti, kako slijedi. Banke koje prođu kvalifikaciju ove odredbe obavljanja poslova procijenit će se glede kompetentnosti djelovanja pod nacionalnim povjerenstvom kreiranja i sastavljanja elemenata ove bitne funkcije, kao što je to bilo dodijeljeno, tradicionalno, izvornom uredu Ministra Financija i državne blagajne SADa pod Alexanderom Hamiltonom. To znači stavljanje pojedinih država Sjedinjenih Država pod pasku nacionalnih normi postupanja, a ne kao odijeljene države ove nacije.

 3. Svrha uporabe Saveznog Kreditnog sustava ima zadatak ostvariti pravce visoke produktivnosti u poboljšanju zaposlenja s popratnom svrhom porasta fizičko ekonomske produktivnosti i standarda života ljudi i kućanstava Sjedinjenih Država. Stvaranje kredita u svrhu trenutno hitnog povećanja relativne kvalitete i broja produktivnih zaposlenja mora još jednom biti osigurano, kao što je uspješno učinio Predsjednik Franklin D. Roosevelt, ili slično tome normama saveznih postupaka korištenih u stvaranju opće gospodarske obnove nacije, po glavi i stopi neto učinaka produktivnosti i oslonu na bitno čovječje načelo po kojem se ljudska osobnost razlikuje od sustavnih odlika nižih oblika života: po neto stopi porasta gustoće protoka energije u efektivnom obavljanju posla. To u suštini znači temeljito znanstveni vid umjesto matematičkog u obavljanju posla, i srodno povećanje efektivne gustoće protoka energije po glavi ['per capita'] i ljudskom stanovništvu uzetom u obzir pojedinačno i svih kao cjelina. Stalni porast fizičke produktivnosti zaposlenja i njene dobrobiti za opće blagostanje, predstavljaju načelo Saveznog zakona što mora biti vrhunac norme postignuća nacije i pojedinca.
 4. „Usvajanje 'udarnog programa' fuzije kao pogonskog kotača“. Bitna, različitost čovjeka od svih nižih oblika života, u praksi je stoga to što ona predstavlja sredstva usavršenja izričito potvrdnih ciljeva i potreba čovjeka pojedinca i društvenog života. Prema tome, čovjek kao subjekt u procesu stvaranja, kao potvrdna naznaka afirmativnog očitovanja apsolutnog stanja prirode, [pravilni] dopušteni je oblik izražavanja. Načela prirode su ili samo potvrda, ili se ne bi mogla potvrdno izraziti među civiliziranim ljudskim umovima.

  Uzevši u obzir okolnosti Sjedinjenih Država, posebice nakon atentata nad Predsjednikom John F. Kennedyjem, i njegovim bratom Robertom, ubrzani porast koji zahtjeva čak bilo kakva obnova gospodarstva SADa, nakon tog vremena zahtjeva u najmanju ruku mjere koje je poduzeo i izvršio Predsjednik Franklin Delano Roosevelt u vrijeme obavljanja dužnosti svog položaja. Žrtve zla kojeg su, nakon neobične smrti Predsjednika Hardinga, nanijeli Sjedinjenim Državama i njihovom stanovništvu Predsjednici Calvin Coolidge i Herbert Hoover (poput groznih posljedica vlada Busha-Cheneyja i Baracka Obame, sada) zahtjevaju mjere oporavka usporedive mjerama Predsjednika Franklina Roosevelta dok je bio na položaju.

  To znači mjere hitnog oporavka, obuhvaćajući razumne mjere privremene obnove, da bi se zaustavio val smrti koju su ostavili režimi Coolidge-a i Hoovera: mjere potrebne očuvanju dostojanstva onih, koje se inače smatra nezaposlivim, dok su se istovremeno izgrađivale najmoćnije gospodarske mogućnosti i mogućnosti opće dobrobiti koje je Predsjedništvo Franklina Roosevelta okupilo sve dok je ostao na životu i na položaju. To je značilo ovladati nuklearnom energijom, tada, a sredstvima termonuklearne fuzije sada. Bez te nakane i njenog postignuća, stanovništvo SADa naročito, suočava se, odmah sada, s najgroznijom katastrofom u svojoj povijesti do danas. U načelu, bez Predsjedništva sposobnog otkloniti i odbaciti najgore posljedice koje se sada osjećaju koje su stvorili Predsjedništva Bush-Cheneyja i Obame, Sjedinjene će Države uskoro propasti, počevši s masovnim umiranjem američkog stanovništva pod novijim i sad već ubrzavajućim mjerama vlade Obame i njihovim primjenama.

Postoje stanovite političke mjere koje su najpoglavitije sada potrebne, u tom smislu, kako slijedi:

Vernadski o Čovjeku i stvaranju

Prema V.I.Vernadskom sustavno načelo ljudske prirode je univerzalno načelo/zakonitost jedinstveno specifični kao presudan čimbenik postojanja ljudskog roda. Na primjer: „vrijeme“ i „prostor“ ustvari ne postoje kao mjerodavna načela Sunčevog sustava; njihova jedina dopustiva uporaba je u svrhu komunikacije kao u biti niminalna pretpostavka. Budući da se kompetentna znanost današnjice može izraziti samo u smislu jedinstvenog svojstva uloge ljudskog roda unutar znanih vidova univerzuma, čovječje načelo je jedina prava zakonitost u uporabi koju znamo: pojmovi prostora i vremena su tek puki slikovit prikaz.

Pravilnije rečeno: Bitno svojstvo ljudskog roda je njegova različitost od svih drugih rodova živih procesa: zakonitost koja, znanstveno, vuče korijene sve kompetentne moderne znanosti na temeljima zakonitosti koje su postavili Filippo Brunelleschi (izumitelj ontološkog minimuma), Nikola Kuzanski (otkriće ontološkog maksimuma) i pozitivno otkriće glede čovječanstva od Johannesa Keplera, [otkriće] zakonitosti podudarne s usavršenom Klasičnom ljestvicom čovječjeg pjevanja usvojenom od Keplera, i elementarnim mjerilom Sunčevog sustava unutar još većeg univerzuma Galaksije i viših redova u svemiru.

Odnosno, slično tome, moderni fizikalno-znanstveni standard koji se podrazumijeva u tvrdnji Bernharda Riemanna, aktualni minimum (koji je odjek načela Brunelleschija) Maxa Plancka, aktualni maksimum sadašnjeg maksimuma, onog od strane Alberta Einsteina; i, relativno najnovije, dosljedne implikacije definicije ljudskog života od strane Vladimira Ivanovića Vernadskog. Ove vrijednosti su, svaka relativno apsolutne [vrijednosti] mjerila čovječje uloge unutar saznanja svemira.

Ovaj splet činjenica odnosi se na svojstvenu prijevaru pukih matematičara i modernističkih „glazbenih izvođača“ nakon standarda vrijednog paragona glazbe, Johannesa Brahmsa (prije izroda, kao što su puki matematičari, kao David Hilbert i pravi uzor svakog modernog sotone, kao Bertrand Russell, ili Tony Blair).

Dokučivo mjerilo, u načelu, razlike čovjeka i svih pripadajućih nižih oblika života, nalazi se, kako se to pogodno smatra, u prirodno uzlaznoj evoluciji ljudskog roda oprečnoj svim drugim znanim kategorijama živućih rodova. Norma izmjere ovih uspoređenih odnosa je to što čovječanstvo posjeduje sposobnost evolucije na više razine, i to kategorički, pomoću svojevoljnih noetskih moći čovječje individualne volje.

Osim kad se čovječanstvo nađe u moralno i fizički izopačenim okolnostima ponašanja, kao unutar kultura tiranina Zeusa, Rimskog carstva, i Britanskog carstva sada: sve stvarno zdrave kulture čovječanstva činile su se, do sada, da su u određenom stanju evolucionarnog napretka s nižeg na viši rod. Kad se to uzme u obzir u okviru učinkovitih djelovanja, to odgovara u domeni živuće ljudske primjene u kemiji, obliku sustavnog napredovanja, a sada i skokova, glede gustoće protoka kemijske energije društva i njegovog povećanja te učinkovite gustoće protoka energije znanstvenih i usporedivih izražaja skokova napretka samog [ljudskog] roda: ukratko, univerzalna fizička zakonitost ljudskog napretka.

Zdrava ljudska kultura, kao što je naprimjer Kršćanstvo kad ono, naprimjer, jamči ovu potvrdu takvog štovanja, predstavlja društvo koje povećava moći svojih produktivnih mogućnosti napretka na još višu razinu života po glavi. Suprotni slučajevi, pošast „takozvanog nultog porasta“ su, kao što je sadašnje Britansko carstvo, sustavno, modeli u točnoj podudarnosti s tiranijama Zeusa, Rimskog carstva, ili Britanskog (bolje rečeno brutalnog [igra riječi: 'British'/'brutish'] carstva), kao što su za nas u SADu spodobe Bush-Cheney-jeve i Obamine vlade, čije odlike su bile, kao one Rima i sadašnjeg Britanskog carstva, u skladu s takvim uistinu sotonskim uzorcima kao Rim i sadašnje Britansko carstvo, [koje krasi odlika] smanjivanja ljudskog stanovništva planeta, stanovništva koje je izloženo izopaćivanju glede svoje intelektualne i fizičke produktivnosti, kao što je slučaj pod ovim američkim Predsjedništvima, u najnovije doba.

Kemija: mjerilo povijesti

Zovemo je „kemija“. Napredak čovječanstva, po donekle jednostavnim kriterijima kao vrste, tipično se izražava rastućom moći načela čovječjeg života, nad sposobnostima životinjskog carstva općenito, i relativno apsolutnom nadmoći nad silama neživog procesa u postizanju, unutar svojevoljne intervencije čovječanstva u smislu takvog namjernog učinka. Napredak tako postoji samo kroz stalni, progresivni rast produktivnih i sličnih moći ljudskog roda. Taj napredak odrednica je apsolutne različitosti ljudskog roda nad svim drugim koji su nam sad znani. Vlada naroda koja se temelji na „nultom rastu stanovništva i [nultom rastu] standarda čovječjeg života po glavi stanovnika”, predstavlja moralnu i praktičnu odvratnost.

Čovjek je jedino istinsko mjerilo povijesti Sunčevog sustava koje čovječanstvo posjeduje i koje počiva unutar njega. To je istoznačno najčasnijem značenju ljudskog roda i njegovom beskrajnom dostignuću, sada unutar obližnjeg sunčevog prostora krećući naprijed i više prema ovladavanju Sunca i njegovog Sunčeva sustava, [sustava] kojeg je otkrio (u biti jedinstveno) Johannes Kepler.

Ekonomija fuzije je sada hitan sljedeći korak i norma čovjekova stjecanja moći unutar Sunčeva sustava, a kasnije i dalje od njega.

[Engleska verzija]